MULTICAL 302 – PROFITHERM CZ

MULTICAL 302

Kompaktní měřič tepla MULTICAL 302 / PROFITHERM CZ Praha

Kompaktní měřič tepla a chladu Kamstrup MULTICAL 302 je hybridní měřič, který dokáže měřit jak chlad tak teplo a naměřené hodnoty ukládat do oddělených registrů. Jelikož v průtokoměrné části nejsou žádné pohyblivé díly, celé měření průtoku je pomocí statické ultrazvukové technologie, tak lze konstatovat, že toto měřidlo je bezporuchové a vzhledem ke kvalitě si zachovává metrologické parametry po celou dobu ověřovací periody.

MULTICAL 302 je plně elektronický a má k dispozici několik variant komunikace, včetně radiového vysílače. Životnost baterie je až 16 let. Výhoda tohoto měřiče je, že před prvotní montáží lze uživatelsky, přímo na místě instalace naprogramovat umístění průtokoměru - přívodní/vratné potrubí, měnit základní jednotky v kWh, MWh nebo GJ, lze nastavit tzv. cílové datum, M-Bus adresu, datum a čas a mnoho dalších parametrů. Ke konečné konfiguraci dojde po instalaci a protečení prvního litru vody průtokoměrem. Tím se zprovozní komunikace, měřič ukončí transportní mód a začne plnohodnotně měřit.

Vzhledem k cenám energií si tento měřič nachází své zákazníky, neboť i přes počáteční vyšší investici oproti měřičům s mechanickým průtokoměrem je daleko přesnější a v časovém horizontu stabilní, což znamená spravedlivé rozúčtování nákladů.

Tyto měřiče nabízíme samozřejmě i s montáží na klíč ve vašem bytovém objektu, včetně rozúčtování nákladů na dodávku vody a tepla. Po uplynutí doby platnosti zajišťujeme pravidelný servis na klíč, ve spolupráci s autorizovaným metrologickým střediskem.