ENGELMANN SensoStar 2U – PROFITHERM CZ

ENGELMANN SensoStar 2U

Kompaktní měřič tepla Engelmann SensoStar 2U / PROFITHERM CZ Praha

Kompaktní měřič tepla a chladu Engelmann SensoStar 2U je hybridní měřič, který dokáže měřit jak chlad tak teplo a naměřené hodnoty ukládat do oddělených registrů. Jelikož v průtokoměrné části nejsou žádné pohyblivé díly, celé měření průtoku je pomocí statické ultrazvukové technologie, tak lze konstatovat, že toto měřidlo je bezporuchové a vzhledem ke kvalitě si zachovává metrologické parametry po celou dobu ověřovací periody.

SensoStar 2U je plně elektronický a má k dispozici několik variant komunikace, včetně radiového vysílače. Životnost baterie je až 10 let. Lze konfigurovat i umístění průtokoměru zpátečka/přívod. Vzhledem k cenám energií si tento měřič nachází své zákazníky, neboť i přes počáteční vyšší investici oproti měřičům s mechanickým průtokoměrem je daleko přesnější a v časovém horizontu stabilní, což znamená spravedlivé rozúčtování nákladů.

Tyto měřiče nabízíme samozřejmě i s montáží na klíč ve vašem bytovém objektu, včetně rozúčtování nákladů na dodávku vody a tepla. Po uplynutí doby platnosti zajišťujeme pravidelný servis na klíč, ve spolupráci s autorizovaným metrologickým střediskem.