Obrázek:Instalací radiových vodoměrů NWM získáte pohodlí a spolehlivost – PROFITHERM CZ
Bytový vodoměr NWM / PROFITHERM CZ

V průběhu roku 2016 jsme uvedli na trh nový radiomodul na bytový vodoměr NWM. Tento radiomodul, který komunikuje na frekvenci 868 MHz, Vám zajistí bezproblémové odečty bez vstupu do bytů a zabezpečuje 100% spolehlivost odečtu, bez možnosti chyby odečtu, která je v případě vizuálního odečtu většinou způsobena lidským faktorem.

Další přednost radioodečtů je to, že uživatel bytu není časově obtěžován při odečtech. Tento elektronický modul má další přednosti, zejména interní paměť, kde je například 14 měsíčních údajů o spotřebě a registrace dalších abnormálních stavů.

V současnosti je více jak polovina vodoměrů NWM instalována s radiomodulem. Tento modul má životnost 10 let, a tak i cena, která je rozpočtena na 10 let je minimální. Více informací na stránce webu PRODUKTY>Bytové vodoměry NWM.

Bytový vodoměr NWM / PROFITHERM CZ
Bytový vodoměr NWM / PROFITHERM CZ